Оформить покупку квартиры без риэлтора

оформить покупку квартиры без риэлтора

консультация Нотариус,оформить покупку квартиры без риэлтора,оформить покупку квартиры без риэлтора киев,оформить покупку квартиры без риэлтора Дарницкий район,оформить покупку квартиры без риэлтора Дарница.

оформить покупку квартиры без риэлтора ПОЗНЯКИ,оформить покупку квартиры без риэлтора ОСОКОРКИ,оформить покупку квартиры без риэлтора У НОТАРИУСА,оформить покупку квартиры без риэлтора Левый берег.

как оформить сделку купли-продажи квартиры без риэлтора,как продать квартиру без риэлтора украина,как купить квартиру без риэлтора форум,Как купить квартиру без посредников в Украине 2022,Покупка квартиры без посредников,Купить квартиру без риелтора,як оформити купівлю квартири без ріелтора,купівля квартири за готівку,

нотариус дарницкий район

оформить покупку квартиры без риэлтора, оформить покупку квартиры без риэлтора киев, оформить покупку квартиры без риэлтора Дарницкий район, оформить покупку квартиры без риэлтора Дарница, оформить покупку квартиры без риэлтора ПОЗНЯКИ, оформить покупку квартиры без риэлтора ОСОКОРКИ, оформить покупку квартиры без риэлтора У НОТАРИУСА, оформить покупку квартиры без риэлтора Левый берег, как оформить сделку купли-продажи квартиры без риэлтора, как продать квартиру без риэлтора украина, как купить квартиру без риэлтора форум, Как купить квартиру без посредников в Украине 2022, Покупка квартиры без посредников, Купить квартиру без риелтора, як оформити купівлю квартири без ріелтора, купівля квартири за готівку,

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

оформить покупку квартиры без риэлтора

 

Необхідно скласти:
Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дитини із зазначенням суми елементів, шаблонів багато, але не зрозуміло який атуальний і не скрізь є елементи.
Як я розумію його, потрібно нотаріально запевнити?

Також хотілося б розуміти, що потрібно для подання заяви на розлучення до суду, терміни прийняття рішення.

Спасибі.

Від: Євген <ea.7666162
Тема:Квартира
Регіон:Інший регіон
Телефон:066766

оформить покупку квартиры без риэлтора

Питання:
Добридень! Після смерті матері потрібно переоформити квартиронаймача. Квартира приватизована на чотирьох. Небіжка мати я( її син) моя дружина і мій син. Як переоформити мене? Які треба зібрати документи та мої дії? Спасибі!


Від: Крістіна <krisuryadin
Тема: Виїзд дитини закордон
Регіон:Інший регіон
Телефон:09913


Питання:
Добрий день.
Цікавить, які потрібні документи та чи потрібний дозвіл батька на виїзд дитини закордон.
Я в розлученні, є дитина 3 роки. Вийшла вдруге заміж, чоловік поїхав до Словаччини, отримав посвідку на проживання. Бажаємо з дитиною переїхати до нього за програмою возз’єднання сім’ї на постійне місце проживання. Чи потрібний дозвіл батька на виїзд?

Від: Алесандр <steren
Тема: Відмова від спадщини
Регіон:Інший регіон
Телефон:017644

оформить покупку квартиры без риэлтора киев


Питання:оформить покупку квартиры без риэлтора
Здрастуйте, якщо я хочу відмовитися від спадщини після смерті тата, чи я повинен писати заяву про відмову?

Я живу у Німеччині, а мама в Україні. Мама подасть заяву про прийняття спадщини.

Якщо можна, зазначте у відповіді статтю закону України.
Заздалегідь дякую.
З повагою, Олександр

Від: Олександр <sterend
Тема: Відмова від спадщини
Регіон:Інший регіон
Телефон:017644


Питання:
Здрастуйте, якщо нічого не робити після смерті батька, тобто ніякої заяви не подавати (спадкоємці тільки я — син і мама), чи означає це, що мама отримає всю спадщину, а я вважатимусь таким, що не прийняв його? Заповіт не був.

оформить покупку квартиры без риэлтора киев

Від: Анастасія <anastasiia.mask
Тема:Спадщина
Регіон:Інший регіон
Телефон:06883


Питання:
Здрастуйте! Таке питання: брат рідний отримав від тата спадщину, але він его не оформив на себе тільки подав документи після смерті через 6 місяців!
Можна відмовитися йому на мою користь? минуло 4 роки після смерті.

Від: Альона <alona83
Тема:Спадщина
Регіон:Інший регіон
Телефон:050082


Питання:
Чи можу я оформити спадщину померлого?

оформить покупку квартиры без риэлтора Дарницкий район

Добрий день.
Забронювали реєстрацію шлюбу на 09.11.2021 (Дарницький відділ ДРАЦС «Шлюб за добу»). Обмежені в часі, до Києва прибуваємо напередодні увечері, реєстрація на 10 ранку.
Нам потрібен шлюбний договір. Як правильно його оформляти, до «отримання свідоцтв», під час чи після?
Чи можемо розраховувати на Вашу допомогу в оформленні?

 

Необходимо составить:
Договор между родителями по поводу осуществления родительских прав и место жительства ребенка с указанием суммы элементов, шаблонов много, но не понятно какой атуальный и не везде есть элементы.
Как я понимаю его нужно нотариально заверить?

Так же хотелось бы понимать, что нужно для подачи заявления на развод в суд, сроки принятия решения.

Спасибо.

оформить покупку квартиры без риэлтора Дарницкий район

Вот: Евгений <ea.7666162
Тема:Квартира
Регион:Другой регион
Телефон:066766

Вопрос:
Добрый день! После смерти матери нужно переоформить квартиросъёмщика. Квартира приватизирована на четверых. Покойная мать я( ее сын) моя жена и мой сын. Как переоформить на меня? Какие необходимо собрать документы и мои деяния? Спасибо!


Вот: Кристина <krisuryadin
Выезд ребенка заграницу
Регион:Другой регион
Телефон:09913


Вопрос:оформить покупку квартиры без риэлтора
Добрый день.
Интересует, какие нужны документы и разрешение отца на выезд ребенка за границу.
Я в разводе, есть ребенок 3 года. Вышла второй раз замуж, муж уехал в Словакию, получил вид на жительство. Хотим с ребёнком переехать к нему по программе воссоединения семьи на постоянное место жительства. Нужно ли разрешение отца на выезд?

оформить покупку квартиры без риэлтора Дарница

Вот: Алесандр <steren
Тема:Отказ от наследства
Регион:Другой регион
Телефон:017644


Вопрос:
Здравствуйте, если я хочу отказаться от наследства после смерти папы, должен ли я писать заявление об отказе?

Я живу в Германии, а мама в Украине. Мама подаст заявление о принятии наследства.

Если можно, укажите в ответе статью Закона Украины.
Заранее спасибо.
С уважением Александр

Вот: Александр <sterend
Тема:Отказ от наследства
Регион:Другой регион
Телефон:017644

оформить покупку квартиры без риэлтора Дарница


Вопрос:
Здравствуйте, если ничего не делать после смерти отца, то есть никакого заявления не подавать (наследники только я — сын и мама), значит ли это, что мама получит все наследие, а я буду считаться не принявшим его? Завещания не было.

Вот: Анастасия <anastasiia.mask
Тема:Наследие
Регион:Другой регион
Телефон:06883


Вопрос:
Здравствуйте! Такой вопрос: брат родной получил от папы наследство, но он его не оформил на себя только подал документы после смерти через 6 месяцев!
Можно отказаться ему в мою пользу?Прошло 4 года после смерти.

Вот: Алена <alona83
Тема:Наследие
Регион:Другой регион
Телефон:050082

оформить покупку квартиры без риэлтора ПОЗНЯКИ


Вопрос:
Могу ли я оформить наследие умершего.

Добрый день.
Забронировали регистрацию брака на 09.11.2021 (Дарницкий отдел ДРАЦС «Брак за сутки»). Ограничены во времени, в Киев прибываем накануне вечером, регистрация на 10 утра.
Нам нужен брачный контракт. Как правильно его оформить, до «получения свидетельств», во время или после?
Можем ли рассчитывать на Ваше содействие в оформлении?

 

Es necesario hacer:
El acuerdo entre los padres sobre el ejercicio de la patria potestad y la determinación del lugar de residencia del niño indicando la cantidad de elementos, muchas plantillas, pero no está claro qué es real y no en todas partes hay elementos.
Según tengo entendido, ¿debe ser notariado?

También me gustaría entender qué se necesita para solicitar el divorcio en la corte, el momento de la decisión.

оформить покупку квартиры без риэлтора ПОЗНЯКИ

Gracias.

De: Eugene <ea.7666162
Asunto: Apartamento
Región: Otra región
Teléfono: 066766

Pregunta:
¡Buena tarde! Después de la muerte de la madre, el inquilino debe volver a registrarse. El apartamento está privatizado para cuatro. La difunta madre yo (su hijo) es mi esposa y mi hijo. ¿Cómo volver a registrarme? ¿Qué documentos necesito recopilar y mis acciones? ¡Gracias!


De: Christina <krisuryadin
Asunto: Salida del menor al extranjero
Región: Otra región
Teléfono: 09913

оформить покупку  без риэлтора ОСОКОРКИ


Pregunta:
Buena tarde.
Me interesa saber qué documentos se necesitan y si se necesita el permiso del padre para que el niño se vaya al extranjero.
Soy divorciada, tengo un hijo de 3 años. Se casó por segunda vez, su esposo se fue a Eslovaquia y recibió un permiso de residencia. Queremos mudarnos con el niño bajo el programa de reunificación familiar a un lugar de residencia permanente. ¿Necesito el permiso de mi padre para irme?

De: Alessandro <steren
Asunto: Renuncia de herencias
Región: Otra región
Teléfono: 017644


Pregunta:
Hola, si quiero renunciar a la herencia después de la muerte de mi padre, ¿tengo que escribir una declaración de rechazo?

Vivo en Alemania y mi madre en Ucrania. Mamá solicitará la herencia.

оформить покупку  без риэлтора ОСОКОРКИ

Si es posible, indique en la respuesta el artículo de la ley de Ucrania.
Gracias por adelantado.оформить покупку квартиры без риэлтора
Atentamente, Alejandro

De: Alexander <amigo
Asunto: Renuncia de herencias
Región: Otra región
Teléfono: 017644


Pregunta:
Hola, si no haces nada después de la muerte de tu padre, es decir, no aplicas (los herederos solo soy yo, hijo y madre), ¿significa esto que la madre recibirá toda la herencia y se considerará que no la acepté? ? No hubo testamento.

De: Anastasia <anastasiia.mask
Tema: Patrimonio
Región: Otra región
Teléfono: 06883

оформить покупку без риэлтора Левый берег


Pregunta:
Hola, esa pregunta: mi hermano heredó de su padre, pero no elaboró ​​​​su ego, ¡solo presentó documentos después de su muerte 6 meses después!
¿Puedes rechazarlo a mi favor? Han pasado 4 años desde su muerte.

De: Alena <alona83
Tema: Patrimonio
Región: Otra región
Teléfono: 050082


Pregunta:
¿Puedo registrar la herencia del difunto?

Buena tarde.
Reservado el registro de matrimonio el 09.11.2021 (Departamento de Darnytsia del DRACS «Matrimonio por un día»). Con tiempo limitado, llegamos a Kiev la noche anterior, nos registramos a las 10 am.

оформить покупку без риэлтора Левый берег


Necesitamos un contrato de matrimonio. ¿Cómo redactarlo correctamente, antes de «recibir certificados», durante o después?
¿Podemos contar con su ayuda en el registro?

 

It is necessary to make:
The agreement between the parents on the exercise of parental rights and determining the place of residence of the child indicating the amount of elements, many templates, but it is not clear what atual and not everywhere there are elements.
As I understand it, it needs to be notarized?

I would also like to understand what is needed to file for divorce in court, the timing of the decision.

как оформить сделку купли-продажи квартиры без риэлтора

Thank you.

From: Eugene <ea.7666162
Subject: Apartment
Region: Another region
Phone: 066766

Question:
Good afternoon! After the death of the mother, the tenant needs to be re-registered. The apartment is privatized for four. The late mother I (her son) is my wife and my son. How to re-register for me? What documents do I need to collect and my actions? Thank you!


From: Christina <krisuryadin
Subject: Departure of the child abroad
Region: Another region
Phone: 09913


Question:оформить покупку квартиры без риэлтора
Good afternoon.
I am interested in what documents are needed and whether the father’s permission is needed for the child to go abroad.
I am divorced, have a 3 year old child. She got married for the second time, her husband left for Slovakia and received a residence permit. We want to move with the child under the program of family reunification to a permanent place of residence. Do I need my father’s permission to leave?

как оформить сделку купли-продажи квартиры без риэлтора

From: Alessandro <steren
Subject: Renunciation of inheritances
Region: Another region
Phone: 017644


Question:
Hello, if I want to give up the inheritance after the death of my father, do I have to write a statement of refusal?

I live in Germany and my mother in Ukraine. Mom will apply for inheritance.

If possible, indicate in the answer the article of the law of Ukraine.
Thanks in advance.
Sincerely, Alexander

как продать квартиру без риэлтора украина

From: Alexander <sterend
Subject: Renunciation of inheritances
Region: Another region
Phone: 017644


Question:
Hello, if you do nothing after the death of your father, that is, do not apply (the heirs are only me — son and mother), does this mean that the mother will receive all the inheritance and I will be considered not accepted it? There was no will.

From: Anastasia <anastasiia.mask
Topic: Heritage
Region: Another region
Phone: 06883


Question:
Hello, such a question: my brother inherited from his father, but he did not draw up his ego, only submitted documents after his death 6 months later!
Can you refuse him in my favor? 4 years have passed since his death.

как продать квартиру без риэлтора украина

From: Alena <alona83
Topic: Heritage
Region: Another region
Phone: 050082


Question:
Can I register the inheritance of the deceased.

как купить квартиру без риэлтора форум

Good afternoon.
Booked the registration of marriage on 09.11.2021 (Darnytsia department of the DRACS «Marriage for a day»). Limited in time, we arrive in Kyiv the night before, check in at 10 am.
We need a marriage contract. How to properly draw it up, before «receiving certificates», during or after?
Can we count on your assistance in registration?