Услуги нотариуса Киев

услуги нотариуса киев

услуги нотариуса киев,услуги нотариуса дарницкий район,услуги нотариуса позняки,нотариус позняки осокорки,услуги нотариуса левый берег киев,услуги нотариуса бортничи,услуги нотариуса дарница.

нотариальные услуги киев,нотариальные услуги дарницкий район,нотариальные услуги позняки,нотариальные услуги в военное время,нотариальные услуги в военном положении,нотариальные услуги во время военного положения.

оформить наследство киев,оформить договор киев,заверить договор киев,оформить завещание киев,оформить дарение киев.

услуги нотариуса киев, услуги нотариуса дарницкий район, услуги нотариуса позняки, нотариус позняки осокорки, услуги нотариуса левый берег киев, услуги нотариуса бортничи, услуги нотариуса дарница, нотариальные услуги киев, нотариальные услуги дарницкий район, нотариальные услуги позняки, нотариальные услуги в военное время, нотариальные услуги в военном положении, нотариальные услуги во время военного положения, оформить наследство киев, оформить договор киев, заверить договор киев, оформить завещание киев, оформить дарение киев,

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

услуги нотариуса киев

Від: Сауткіна Леся <td_prompost7
Тема:Оформлення спадщини
Регіон:Київ
Телефон:099364


Питання:
Який документ має видати нотаріус після прийняття заяви на спадщину? Справу про спадщину завів син загиблого, я, як спадкоємець за заповітом (громадянська дружина) написала заяву на спадщину, яку нотаріус поклав у справу, але, по суті, у мене немає жодного доказу, що я була у нотаріуса і подавала цю заяву, чи можу я вимагати у нотаріуса якийсь документ, що підтверджує?

Від: Ігор <pirat555
Тема: оформлення спадщини не резиденту
Регіон:Київ
Телефон:(1)646327

услуги нотариуса киев


Питання:
Добрий день.
Прилітаю до Києва на 2 тижні оформити спадщину ( квартира батька).
1. Документи на квартиру знаходяться у його дружини, яка проживає в Ізраїлі, з якою у мене немає зв’язку. Чи можу я отримати документи на квартиру на місці?
2. Які документи я маю привести з собою?
Спасибі.услуги нотариуса киев

Від: Анна <annamatsy
Тема: Доброго дня! Мене звати Ганна. Запит наступний,,, є 3ох кімнатна квартира, поділена на рівні частки1,3 моя, мами та сестри ( на сестри території проживає неповнолітня дитина) ми з мамою хочемо продати свої 2 частки продавати квартиру в цілому, які можливі варіанти продажу квартири є?

Регіон:Київ
Телефон:063495
Питання:

Від: Сергій <levbon
Тема:Продаж земельної ділянки.
Регіон:Київ
Телефон: 380

услуги нотариуса киев


Питання:
Земельна ділянка 25 соток за документами (земельний акт на землю) оформлена на мене та сестру в рівних частках (50х50). Сестра, 6 років тому, померла. Її чоловік досі не набув права власності на свою частку = 50%. Які тепер вжити заходів (нотаріус, суд та інше), щоб він вступив у ці права, для подальшого продажу цієї ділянки. Документи все є (акт на ділянку, кадастровий номер та інше). Будь ласка, проконсультуйте. Дякую.

Від: Наталія <nataliailliv
Тема:Договір дарування земельного паю
Регіон:Київ
Телефон: 7985


Питання:услуги нотариуса киев
Доброго дня! Я хочу подарувати свої земельні паї (отримані у спадок від батьків) своїм дочкам. Паї на даний момент знаходяться в оренді (договір оренди укладено на 10 років, до 2027 року). Чи можу я їх подарувати зараз і які документи потрібні в моєму випадку?

услуги нотариуса дарницкий район


Чи можна оформити договір дарування в Києві (за місцем реєстрації однієї з дочок, у Дарницькому районі), чи потрібно звертатися до нотаріуса за місцем моєї прописки та місцем знаходження паїв- у Білоцерківському районі Київської області?

Я не можу прийти на очну консультацію, бо перебуваю за кордоном, але можу надіслати документи по електронці, можу також підписувати документи за допомогою ЕЦП. Дочка має довіреність від мене на запит і отримання різних документів.

Чи не можна оформити все без моєї особистої присутності, тому що їхати мені в Україну зараз проблематично? І скільки це буде коштувати? Спілкуватись можу через вайбер.услуги нотариуса киев
Завчасно дякую за відповідь. З повагою, Наталіє.

услуги нотариуса дарницкий район

 

Від: Ірина <irishkaukrai
Тема:Спадщина
Регіон:Інший регіон
Телефон: 380960

 

Вот: Сауткина Леся <td_prompost7
Тема:Оформление наследства
Регион:Киев
Телефон:099364


Вопрос:
Какой документ обязан выдать нотариус при принятии заявления на наследство? Дело о наследстве завел сын погибшего, я как наследник по завещанию (гражданская жена) написала заявление на наследство, которое нотариус положил в дело, но по сути у меня нет никакого доказательства, что я была у нотариуса и подавала это заявление, могу ли я требовать у нотариуса какой-нибудь подтверждающий документ?услуги нотариуса киев

услуги нотариуса позняки

Вот: Игорь <pirat555
Тема: оформление наследства не резиденту
Регион:Киев
Телефон:(1)646327


Вопрос:
Здравствуйте.
Прилетаю в Киев на 2 недели оформить наследсво (квартира отца).
1. Документы на квартиру находятся у его жены, проживающей в Израиле, с которой у меня нет связи. Смогу ли я получить документы на квартиру?
2. Какие документы я должен привести с собой?
Спасибо.

Вот: Анна <annamatsy
Тема: Добрый день! Меня зовут Анна. Запрос следующий,,, есть 3-х комнатная квартира, поделена на уровне доли1,3 моя, мамы и сестры (на сестры территории проживает несовершеннолетний ребенок) мы с матерью хотим продать свои 2 доли, сестра отказывается их покупать, и не планирует свою продавать нам и продавать квартиру в общем, какие возможные варианты продажи квартиры существуют?

услуги нотариуса позняки

Регион:Киев
Телефон:063495
Вопрос:услуги нотариуса киев

Вот: Сергей <levbon
Тема:Продажа земельного участка.
Регион:Киев
Телефон:+380


Вопрос:
Земельный участок 25 соток по документам (земельный акт на землю) оформлен на меня и сестру в равных долях (50х50). Сестра, 6 лет назад, скончалась. Ее муж до сих пор не вступил в право собственности на свою долю = 50%. Какие теперь предпримут действия (нотариус, суд и прочее), чтобы он вступил в эти права для дальнейшей продажи этого участка. Документы есть (акт на участок, кадастровый номер и прочее). Пожалуйста, проконсультируйте. Благодарю.

Вот: Наталья <nataliailliv
Тема:Договор дарения земельного пая
Регион:Киев
Телефон:+7985

услуги нотариуса левый берег киев


Вопрос:услуги нотариуса киев
Здравствуйте! Я хочу подарить свои земельные паи (полученные в наследство от родителей) своим дочерям. Паи на данный момент находятся в аренде (договор аренды заключен на 10 лет, до 2027 года). Могу ли я их подарить сейчас, и какие документы нужны в моем случае?


Можно ли оформить договор дарения в Киеве ( по месту регистрации одной из дочерей , в Дарницком районе), или нужно обращаться к нотариусу по месту моей прописки и месту нахождения паев- в Белоцерковском районе Киевской области?

Я не могу придти на очную консультацию, так как нахожусь за границей, но могу выслать документы по электронке, могу также подписывать документы с помощью ЭЦП. У дочери есть доверенность от меня на востребование и получение разных документов.

услуги нотариуса левый берег киев

Нельзя ли оформить все без моего личного присутствия, так как ехать мне в Украину сейчас проблематично? И сколько это будет стоить? Общаться могу через вайбер.
Заранее благодарю за ответ. С уважением, Наташа.

Вот: Ирина <irishkaukrai
Тема:Наследие
Регион:Другой регион
Телефон:+380960

 

From: Sautkina Lesya <td_prompost7
Subject: Registration of inheritance
Region: Kyiv
Phone: 099364


Question:услуги нотариуса киев
What document should a notary issue when accepting an application for inheritance? The inheritance case was filed by the son of the deceased, I, as the testamentary heir (civil wife), wrote an application for inheritance, which the notary put into the case, but in fact I have no evidence that I was with a notary and filed this application, can I to demand from the notary some confirming document?

нотариальные услуги дарницкий район

From: Igor <pirat555
Subject: registration of inheritance to a non-resident
Region: Kyiv
Phone: (1) 646327


Question:
Hello.
I fly to Kyiv for 2 weeks to draw up an inheritance (father’s apartment).
1. The documents for the apartment are with his wife living in Israel, with whom I have no connection. Will I be able to get documents for an apartment on the spot?
2. What documents should I bring with me?
Thank you.

From: Anna <annamatsy
Subject: Good afternoon! My name is Anna. The request is as follows ,,, there is a 3-room apartment, divided into equal shares1.3 mine, mother and sister (in the sister territory lives a minor child) my mother and I want to sell their 2 shares, the sister refuses to buy them, and does not plan to sell them to us and to sell an apartment in general, what are the possible options for selling an apartment?

нотариальные услуги дарницкий район

Region: Kyiv
Phone: 063495
Question:услуги нотариуса киев

From: Sergey <levbon
Subject: Sale of land.
Region: Kyiv
Phone: +380


Question:
The land plot of 25 ares according to the documents (land deed for land) is issued to me and my sister in equal shares (50×50). My sister died 6 years ago. Her husband has not yet taken ownership of his share = 50%. What actions should be taken now (notary, court, etc.) to enter into these rights, for the further sale of this plot. There are all the documents (deed to the site, cadastral number, etc.). Please consult. Thank you.

From: Natalia <nataliailliv
Subject: Land share donation agreement
Region: Kyiv
Phone: +7985

нотариальные услуги позняки


Question:услуги нотариуса киев
Hello! I want to give my land shares (inherited from parents) to my daughters. The shares are currently leased (lease agreement for 10 years, until 2027). Can I give them away now, and what documents do I need in my case?


Is it possible to draw up a donation agreement in Kyiv (at the place of registration of one of the daughters, in Darnytskyi district), or do I need to apply to a notary at the place of my residence and location of shares in the Belotserkivskyi district of Kyiv region?

I can not come for a face-to-face consultation, as I am abroad, but I can send documents by e-mail, I can also sign documents using etsp. My daughter has a power of attorney from me to request and receive various documents.

нотариальные услуги позняки

 

Is it possible to arrange everything without my personal presence, as it is problematic for me to go to Ukraine now? And how much will it cost? I can communicate through Viber.
Thanks in advance for the answer. Sincerely, Natalia.

From: Irina <irishkaukrai
Topic: Heritage
Region: Another region
Phone: +380960

 

De: Sautkina Lesya <td_prompost7
Asunto: Inscripción de herencia
Región: Kiev
Teléfono: 099364


Pregunta:услуги нотариуса киев
¿Qué documento debe emitir un notario al aceptar una solicitud de herencia? El caso de herencia fue presentado por el hijo del difunto, yo, como heredera testamentaria (esposa civil), escribí una solicitud de herencia, que el notario puso en el caso, pero en realidad no tengo constancia de que estaba con un notario. y presentó esta solicitud, ¿puedo exigirle al notario algún documento comprobatorio?

нотариальные услуги в военное время

De: Igor <pirat555
Asunto: inscripción de herencia a no residente
Región: Kiev
Teléfono: (1) 646327


Pregunta:
Hola.
Vuelo a Kiev durante 2 semanas para preparar una herencia (apartamento del padre).
1. Los documentos para el apartamento están con su esposa que vive en Israel, con quien no tengo conexión. ¿Podré obtener documentos para un apartamento en el acto?
2. ¿Qué documentos debo llevar conmigo?
Gracias.

De: Anna <annamatsy
Asunto: ¡Buenas tardes! Mi nombre es Anna. La solicitud es la siguiente,,, hay un departamento de 3 cuartos, dividido en partes iguales 1.3 mia, madre y hermana (en el territorio hermano vive un hijo menor de edad) mi madre y yo queremos vender sus 2 acciones, la hermana se niega a comprarlos y no planea vendérnoslos y vender un apartamento en general, ¿cuáles son las posibles opciones para vender un apartamento?

нотариальные услуги в военное время

Región: Kiev
Teléfono: 063495
Pregunta:услуги нотариуса киев

De: Sergey <levbon
Asunto: Venta de terrenos.
Región: Kiev
Teléfono: +380


Pregunta:
El terreno de 25 ares de acuerdo con los documentos (título de propiedad de la tierra) se emite a mí ya mi hermana en partes iguales (50×50). Mi hermana murió hace 6 años. Su esposo aún no ha tomado posesión de su parte = 50%. Qué acciones se deben tomar ahora (notario, tribunal, etc.) para entrar en estos derechos, para la venta adicional de esta parcela. Los documentos están todos allí (acto en el sitio, número catastral, etc.). Por favor consulta. Gracias.

De: Natalia <nataliailliv
Asunto: Acuerdo de donación de cuotas de suelo
Región: Kiev
Teléfono: +7985

нотариальные услуги в военном положении


Pregunta:услуги нотариуса киев
¡Hola! Quiero dar mi parte de la tierra (heredada de los padres) a mis hijas. Las acciones se encuentran actualmente arrendadas (contrato de arrendamiento por 10 años, hasta 2027). ¿Puedo regalarlos ahora y qué documentos necesito en mi caso?


¿Es posible redactar un acuerdo de donación en Kiev (en el lugar de registro de una de las hijas, en el distrito de Darnytskyi), o debo presentar una solicitud ante un notario en el lugar de mi residencia y ubicación de las acciones en Belotserkivskyi? distrito de la región de Kiev?

No puedo venir para una consulta presencial, ya que estoy en el extranjero, pero puedo enviar documentos por correo electrónico, también puedo firmar documentos usando etsp. Mi hija tiene un poder de mi parte para solicitar y recibir varios documentos.

¿Es posible arreglar todo sin mi presencia personal, ya que es problemático para mí ir a Ucrania ahora? ¿Y cuánto costará? Puedo comunicarme a través de Viber.
Gracias de antemano por la respuesta. Atentamente, Natalia.

нотариальные услуги в военном положении

De: Irina <irishkaukrai
Tema: Patrimonio
Región: Otra regiónуслуги нотариуса киев
Teléfono: +380960