Оформити спадщину у нотаріуса

Оформити спадщину у нотаріуса

Оформити спадщину у нотаріуса,Оформити спадщину у нотаріуса Київ,Оформити спадщину у нотаріуса Дарницький,Оформити спадщину у нотаріуса Дарниця.

київ Оформити спадщину у нотаріуса Позняки,Оформити спадщину у нотаріуса осокорки,Оформить наследство у нотариуса,оформлення спадщини у нотаріуса,документи для оформлення спадщини.

автоматичне прийняття спадщини,відмова від спадщини на користь іншої особи,нотаріальна відмова від спадщини,вартість оформлення спадщини 2022,оформлення спадщини київ,оформлення спадщини в києві,оформлення спадщини дарницький район,новий закон про спадщину,як оформити спадщину після смерті батька,спадщина за заповітом,

Оформити спадщину у нотаріуса, Оформити спадщину у нотаріуса Київ, Оформити спадщину у нотаріуса Дарницький, Оформити спадщину у нотаріуса Дарниця, Оформити спадщину у нотаріуса Позняки, Оформити спадщину у нотаріуса осокорки, Оформить наследство у нотариуса, оформлення спадщини у нотаріуса, документи для оформлення спадщини, автоматичне прийняття спадщини, відмова від спадщини на користь іншої особи, нотаріальна відмова від спадщини, вартість оформлення спадщини 2022, оформлення спадщини київ, оформлення спадщини в києві, оформлення спадщини дарницький район, новий закон про спадщину, як оформити спадщину після смерті батька, спадщина за заповітом,

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

Оформити спадщину у нотаріуса

Від: Тетяна <
Тема:Продаж півбудинку
Регіон:Київська область
Телефон:0991

Питання:
Добрий день. Я продаю півбудинку, для укладання угоди потрібна згода сусідів (половинників). Там троє співвласників, двоє є вдома і готові підписати згоду, третій у в’язниці. У мене питання: чи потрібна згода цієї третьої особи, чи достатньо двох тих, що живуть в іншій половині.

Від: Ольга <Оформити спадщину у нотаріуса
Тема:Перевірка

Регіон:Інший регіон

Телефон:097404

Питання:
Здравствуйте, питання купівлі нерухомості. Продавець надав фото тих паспортів, на яких вказано номер реєстрації та номер справи. Яку інформацію можна дізнатися про цей об’єкт?

Оформити спадщину  нотаріус

Від: Мирон <
Тема:Довіреність
Регіон:Київ
Телефон:+3809802

Питання:
Доброго дня. Хотів би дізнатися, чи потрібно для того, щоб дати можливість третій особі розпоряджатися своїм майном, обов’язково укладати договір доручення, чи можливо лише видати довіреність? І якщо потрібно, то обов’язково нотаріально завіряти такий договір? Дякую.

Від: Марія <Оформити спадщину у нотаріуса
Тема:Натаріус
Регіон:Інший регіон
Телефон: 3737

Оформити спадщину у нотаріуса Київ

Питання:
Здрастуйте у мене таке запитання які документи потрібні якщо я з Молдови у мене дитина народилася в Санкт-Петербурзі і вона повинна йти в перший клас і я хочу дати тітці що вона могла зробити їй все що треба віддати в школу там по документах вирішувала справи.

Від: Агастасія <
Тема:Блокування рахунків на соц.виплати.
Регіон:Інший регіон
Телефон:380660

Оформити спадщину у нотаріуса Київ

Питання:
Добрий вечір. Я хотіла у вас проконсультуватись. Мені наклали арешт на дитячі соц.виплати. і зняли 3800 із пакета малюка. Куди звертатися і як бути у такій ситуації. Спасибі за відповідь.

Від: Світлана <Оформити спадщину у нотаріуса
Тема:Оформлення будинку
Регіон:Інший регіон
Телефон:0666

Питання:
Добрий день,
Ми оформляємо документ купівлі-продажу.
Наразі зробили оцінку. Будинок оцінили у 1200 000 грн.
Підкажіть, будь ласка, скільки приблизно обійдеться оформлення будинку та сплата податків?
Дякую заздалегідь за допомогу.

Оформити спадщину у нотаріуса Київ

Від: Тетяна <
Тема:Оформлення власності
Регіон:Київська область
Телефон:0972

Питання:
Доброго дня. Батьківщина проживає у Київській області. У 1998р. чоловік придбав у власність через Договір дарування незакінченого будівництвом будинку у Закарпатті. Будинок ( смерековий зруб, який він придбав) функціонує, проведено електропостачання, сплачуватимуть кошти за послуги. Що потрібно зробити для оформлення? І обов’язково це робити за місцем належності будинку? Дякую.

Оформити спадщину у нотаріуса Дарницький

Вот: Татьяна <Оформити спадщину нотаріус
Тема:Продажа полдома
Регион:Киевская область
Телефон:0991

Вопрос:
Добрый день. Я продаю полдома, для заключения сделки необходимо согласие соседей ( половинщиков). Там три совладельца, двое есть дома и готовы подписать согласие, третий в тюрьме. У меня вопрос: нужно ли согласие этого третьего лица, или достаточно двух живущих во второй половине.

Вот: Ольга <
Тема:Проверка

Регион:Другой регион

Телефон:097404

Оформити спадщину у нотаріуса Дарницький

Вопрос:
Здравствуйте, вопрос о покупке недвижимости. Продавец предоставил фото тех паспортов, на которых указан номер регистрации и номер дела. Какую информацию можно узнать об этом объекте?

Вот: Мирон <Оформити спадщину у нотаріуса
Тема:Доверенность
Регион:Киев
Телефон:+3809802

Вопрос:
Здравствуйте. Хотел бы узнать, нужно ли для того, чтобы дать возможность третьему лицу распоряжаться своим имуществом, обязательно заключать договор поручения или возможно только выдать доверенность? И если нужно, то обязательно ли нотариально заверять такой договор? Спасибо.

Вот: Мария <
Тема:Натариус
Регион:Другой регион
Телефон:+3737

Оформити спадщину у нотаріуса Дарниця

Вопрос:
Здравствуйте у меня такой вопрос какие документы нужны если я из Молдовы у меня ребенок родился в Санкт-Петербурге и он должен идти в первый класс и я хочу дать тети что бы она могла сделать ей все что надо отдать в школу там по документам решала дела.

Вот: Агастасия <Оформити спадщину у нотаріуса
Тема:Блокировка счетов на соц.выплаты.
Регион:Другой регион
Телефон:380660

Вопрос:
Добрый вечер. Я желала у вас проконсультироваться. Мне наложили арест на детские соц.выплаты. и сняли 3800 с пакета малыша. Куда обращаться и как быть в такой ситуации. Спасибо за ответ.

Вот: Светлана <
Тема:Оформление дома
Регион:Другой регион
Телефон:0666

Оформити спадщину у нотаріуса Дарниця

Вопрос:
Добрый день,
Мы оформляем документ купли-продажи.
Сейчас произвели оценку. Дом оценили в 1200000 грн.
Подскажите, пожалуйста, сколько, например, обойдется оформление на дому и уплата налогов?
Благодарю заранее за помощь.

Вот: Татьяна <Оформити спадщину у нотаріуса
Тема:Оформление собственности
Регион:Киевская область
Телефон:0972

Вопрос:
Здравствуйте. Семья проживает в Киевской области. В 1998 г. мужчина приобрел в собственность через Договор дарения незаконченного строительством дома в Закарпатье.

Оформити спадщину у нотаріуса Позняки

Дом ( еловый сруб, который он приобрел) функционирует, проведено электроснабжение, платятся средства за услуги. Что нужно сделать для его оформления? И обязательно ли это делать по месту принадлежности дома? Спасибо.

From: Tatiana <
Subject: Sale of a semi-detached house
Region: Kiev region
Phone: 0991

Question:Оформити спадщину  нотаріус
Good afternoon. I am selling a semi-detached house, the consent of the neighbors (halves) is needed to conclude the deal. There are three co-owners, two are at home and ready to sign the agreement, the third is in prison. I have a question: do I need the consent of this third person, or are two of those who live in the other half enough.

Оформити спадщину у нотаріуса Позняки

From: Olga <
Subject: Check

Region: Another region

Phone: 097404

Question:
Hello, the question of buying real estate. The seller provided a photo of the passport, which indicates the registration number and case number. What information can be found about this object?

From: Myron <
Subject: Power of attorney
Region: Kyiv
Phone: +3809802

Question:Оформити спадщину у нотаріуса
Good day. I would like to know whether it is necessary to enter into a power of attorney in order to enable a third party to dispose of their property, or is it only possible to issue a power of attorney? And if necessary, is it necessary to notarize such an agreement? Thank you.

Оформить наследство у нотариуса

From: Maria <
Subject: Notary
Region: Another region
Phone: +3737

Question:
Hello, I have such a question, what documents do I need if I have a child from Moldova, my child was born in St. Petersburg and he has to go to first grade and I want to give my aunt so that she can do everything she needs to go to school there.

From: Agastasia <
Subject: Blocking of accounts for social payments.
Region: Another region
Phone: 380660

Оформить наследство у нотариуса

Question:Оформити спадщину у нотаріуса
Good evening. I wanted to consult with you. I was arrested for child social benefits. and removed 3,800 from the baby’s package. Where to turn and how to be in such a situation. Thanks for the reply.

From: Svetlana <
Subject: Home decoration
Region: Another region
Phone: 0666

Question:
Good afternoon,
We draw up a sales document.
Now we have made an assessment. The house was valued at UAH 1,200,000.
Tell me, please, how much, approximately, will it cost to register the house and pay taxes?
Thanks in advance for the help.

From: Tatiana <
Subject: Registration of property
Region: Kiev region
Phone: 0972

документи для оформлення спадщини

Question:Оформити спадщину київ
Good day. The family lives in Kyiv region. In 1998, the man acquired the property through an agreement to donate an unfinished house in Transcarpathia. The house (spruce log house, which he bought) is functioning, electricity is provided, funds are paid for services. What do you need to do to design it? And is it necessary to do it at the place of ownership of the house? Thank you.

De: Tatiana <
Asunto: Venta de una casa adosada
Región: región de Kiev
Teléfono: 0991

Pregunta:
Buena tarde. Vendo casa adosada, se necesita el consentimiento de los vecinos (mitades) para cerrar el trato. Hay tres copropietarios, dos están en casa y listos para firmar el acuerdo, el tercero está en prisión. Tengo una duda: necesito el consentimiento de esta tercera persona, o son dos de los que viven en la otra mitad suficiente.

документи для оформлення спадщини

De: Olga <Оформити спадщину у нотаріуса
Asunto: Cheque

Región: Otra región

Teléfono: 097404

Pregunta:
Hola, la cuestión de la compra de bienes inmuebles. El vendedor proporcionó una foto del pasaporte, que indica el número de registro y el número de caso. ¿Qué información se puede encontrar sobre este objeto?

De: Myron <
Asunto: Poder notarial
Región: Kiev
Teléfono: +3809802

автоматичне прийняття спадщини

Pregunta:
Buenos días. Quisiera saber si es necesario otorgar un poder para que un tercero pueda disponer de sus bienes o solo es posible otorgar un poder? Y si es necesario, ¿es necesario notarizar dicho acuerdo? Gracias.

De: María <Оформити спадщину у нотаріуса
Asunto: Notario
Región: Otra región
Teléfono: +3737

Pregunta:
Hola, tengo una pregunta, ¿qué documentos necesito si tengo un hijo de Moldavia, mi hijo nació en San Petersburgo y tiene que ir al primer grado y quiero dárselo a mi tía para que pueda hacer todo? ella necesita ir a la escuela allí.

De: Agastasia <
Asunto: Bloqueo de cuentas por pagos sociales.
Región: Otra región
Teléfono: 380660

автоматичне прийняття спадщини

Pregunta:
Buenas noches. Quería consultar contigo. Fui arrestado por beneficios sociales para niños. y sacó 3.800 del paquete del bebé. Dónde acudir y cómo estar en tal situación. Gracias por la respuesta.

De: Svetlana <Оформити спадщину у нотаріуса
Asunto: Decoración del hogar
Región: Otra región
Teléfono: 0666

Pregunta:
Buena tarde,
Elaboramos un documento de venta.
Ahora hemos hecho una evaluación. La casa fue valorada en UAH 1.200.000.
Dígame, por favor, ¿cuánto costará aproximadamente registrar la casa y pagar impuestos?
Gracias de antemano por la ayuda.

De: Tatiana <нотариус
Asunto: Registro de la propiedad
Región: región de Kiev
Teléfono: 0972

нотаріальна відмова від спадщини

Pregunta:Оформити спадщину у нотаріуса
Buenos días. La familia vive en la región de Kiev. En 1998, el hombre adquirió la propiedad a través de un acuerdo para donar una casa sin terminar en Transcarpacia.

нотаріальна відмова від спадщини

La casa (casa de troncos de abeto, que él compró) está funcionando, se proporciona electricidad, se pagan los fondos por los servicios. ¿Qué necesitas hacer para diseñarlo? ¿Y es necesario hacerlo en el lugar de propiedad de la vivienda? Gracias. риелтор