Нотариус Дарница

Нотариус Дарница

Нотариус договор дарения,Нотариус Дарница,Оформити дарування Дарницький район,Оформити дарування Дарниця,Оформити дарування Позняки.

Оформити дарування Осокорки,Вартість оформлення дарування,Стоимость оформления дарения,автоматичне прийняття спадщини нотаріус,автоматичне прийняття спадщини Україна.

автоматичне прийняття спадщини київ,нотариус по наследству киев,нотаріус дарницький район,нотаріус дарниця,нотаріус позняки,нотаріус осокорки,нотаріус бортничі,нотаріус спадщина київ,нотаріус дарування київ

Стоимость оформления дарения автоматичне прийняття спадщини нотаріус, автоматичне прийняття спадщини Україна, автоматичне прийняття спадщини київ, нотариус по наследству киев, нотаріус дарницький район, нотаріус дарниця, нотаріус позняки, нотаріус осокорки, нотаріус бортничі, нотаріус спадщина київ, нотаріус дарування київ

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

Нотариус Дарница

Запитання:
— що і в які терміни буде з дільницями, якщо Ірина та Володимир не заявлять про себе? Чи можуть ділянки перейти у власність сільради після якогось часу?
Виходить, що реально останній господар помер 4 місяці тому, але в селі господарів ніхто не бачив ще з 2003р, будинки занедбані з 2003 та 2016рр.нотаріус дарниця

— щоби онуки могли щось робити, потрібно мати нотаріально затверджені відмови від спадщини від Ірини та Володимира? (чи можливо оформити такий, якщо Ірина знаходиться на непідконтрольній території і не може виїхати? чи приймається тут така відмова, завірена ДНРівським нотаріусом?).

Нотариус Дарница

— якщо Ірина ніяк не заявить про себе, то чи Володимир має право оформити на себе повністю всю спадщину (або самостійно розпорядитися передачею всієї спадщини своїм дітям і племінниці, тобто обійтися без участі своєї сестри Ірини?

— свідоцтво про смерть діда видано в ДНР. Чи потрібна якась додаткова процедура його підтвердження, отримання українського свідоцтва?
.

Нотариус Дарница

На даний момент ні в кого з нас усіх немає планів на цю землю в найближчому майбутньому (попит на продаж там теж низький), у всіх своє життя в інших містах, між собою суперечок немає. Але шкода зовсім втратити цю землю, якщо переоформлення реальне, хотілося б все ж таки залишити ділянки в сім’ї.

нотаріус дарницький район

.
Розумію, що для вирішення питання потрібно бачити всі документи, зустрічатися очно, мабуть, не раз і не безкоштовно. Зараз хочу тільки з’ясувати, чи можливо взагалі з такими вступними щось робити?
Від: Станіслава <нотаріус дарниця
Тема:Переоформлення паю

Регіон:Інший регіон

Телефон:38093

Питання:Нотариус Дарница
Доброго вечора. 9 років тому померла моя бабуся, зараз я хочу переоформити її пай, але державного акту на нього нема, він згорів при пожарі, та серокопії також нема. Де мені взяти дублікат акту, і чи зможу я зробити переоформлення?

нотаріус дарницький район

17.03.22
Від: Марія <нотаріус дарниця
Тема:передача права власності
Регіон:Київ
Телефон:06

Питання:
Доброго дня.
Я є власником (за договором дарування від тата) земельної ділянки та будинку, які знаходяться зараз на непідконтрольній території (Дебальцевому). Я проживаю у Києві, документи у мене. Мої батьки знаходяться на тій території (Донецьк). Приїхати ні вони сюди, ні я туди (тобто фізично зустрітися на одній території) ми не можемо.

нотариус дарница

Питання: є ли зараз у таких умовах спосіб оформити передачу права власності на це майно назад від мене на тата чи матір? Я не збираюся ніколи ним користуватися, навіть якщо війна закінчиться, а моїм батькам там воно може стати в нагоді, тож хотіла б переоформити, якщо це можливо.
Від: Наталія <нотаріус дарниця
Тема:купівля продаж

Регіон:Інший регіон

Телефон:0972

Питання:Нотариус Дарница
Доброго ранку, у господарки 2квартири, чи може вона продати одну з них якщо в єдиному реєстрі боржників є запис. спасибі за відповідь.
Від: Зоя <нотаріус дарниця
Тема:Дарственная
Регіон:Київська область
Телефон:0684

нотариус дарница

Вопросы:
— что и в какие сроки будет с участками, если Ирина и Владимир не заявят о себе? Могут ли участки перейти в собственность сельсовета по истечении какого-то времени?
Получается, что реально последний хозяин умер 4 месяца назад, но в селе хозяев никто не выделил еще с 2003г, дома заброшены с 2003 и 2016гг.нотаріус дарниця

— Чтобы внуки могли что-то предпринимать, нужно иметь нотариально утвержденные отказы от наследства от Ирины и Владимира? (возможно ли оформить такой, если Ирина находится на неподконтрольной территории и не может выехать? принимается ли здесь такой отказ, заверенный ДНРовским нотариусом?нотариус дарница

— если Ирина не заявит о себе, то Владимир имеет право оформить на себя полностью все наследство (либо самостоятельно распорядится передачей всего наследства своим детям и племяннице, т.е. обойтись без участия своей сестры Ирины?

нотариус по наследству киев

— свидетельство о смерти дедушки было выдано в ДНР. Нужна ли какая-нибудь дополнительная процедура его подтверждения, получения украинского свидетельства?нотаріус дарниця
.
На данный момент ни у кого из нас нет планов на эту землю в обозримом будущем (попрос на продажу там тоже низкий), у всех своя жизнь в других городах, между собой споров нет. Но жаль совсем потерять эту землю, если переоформление реально, хотелось бы все же оставить участки в семье.нотариус дарница
.
Понимаю, что для решения вопроса нужно видеть все документы, встречаться очно, видимо, не раз и не бесплатно. Сейчас хочу только выяснить, можно ли вообще с такими вводными что-то делать?
Вот: Станислава <нотаріус дарниця
Тема:Переоформление пая

Регион:Другой регион

Телефон:38093

нотариус по наследству киев

Вопрос:Нотариус Дарница
Добрый вечер. 9 лет назад умерла моя бабушка, сейчас я хочу переоформить ее пай, но государственного акта на него нет, он сгорел при пожаре, но серокопии тоже нет. Где мне взять дубликат акта и смогу ли я сделать переоформление?

17.03.22
Вот: Мария <нотаріус дарниця
Тема:передача права собственности
Регион:Киев
Телефон:06

Вопрос:
Здравствуйте.
Я являюсь владельцем (по договору дарения от папы) земельного участка и дома, которые находятся сейчас на неподконтрольной территории (Дебальцево). Я проживаю в Киеве, документы у меня. Мои родители находятся на той территории (Донецк). Приехать ни они сюда, ни я туда (то есть, физически встретиться на одной территории) мы не можем.нотариус дарница

Вопрос: есть ли сейчас в таких условиях способ оформить передачу права собственности на это имущество обратно от меня на папу или мать? Я не собираюсь никогда им пользоваться, даже если война закончится, а моим родителям там оно может пригодиться, поэтому хотела бы переоформить, если это возможно.
Вот: Наталья <нотаріус дарниця
Тема:купля продажа

нотаріус позняки

Регион:Другой регион

Телефон:0972

Вопрос:нотариус дарница
Доброе утро, у хозяйки 2квартиры, может ли она продать одну из них если в едином реестре должников есть запис. спасибо за ответ.
Вот: Зоя <нотаріус дарниця
Тема:Дарственная
Регион:Киевская область
Телефон:0684

Preguntas:Нотариус Дарница
— ¿Qué y en qué términos será con los sitios si Irina y Vladimir no se declaran? ¿Pueden las parcelas pasar a ser propiedad del ayuntamiento después de algún tiempo?
Resulta que el último dueño realmente murió hace 4 meses, pero nadie ha visto a los dueños en el pueblo desde 2003, las casas han estado abandonadas desde 2003 y 2016.

нотаріус позняки

— Para que los nietos puedan hacer algo, ¿es necesario tener renuncias notariadas de herencia de Irina y Vladimir? (¿Es posible emitir uno si Irina está en un territorio no controlado y no puede salir? ¿Se acepta aquí tal negativa, certificada por un notario del DNR?нотариус дарница

— Si Irina no se declara a sí misma de ninguna manera, ¿Vladimir tiene derecho a redactar la herencia completa por sí mismo (o a ordenar de forma independiente la transferencia de la herencia completa a sus hijos y sobrina, es decir, prescindir de la participación de su hermana) ¿irina?

— El acta de defunción del abuelo se expide en DNR. ¿Necesita algún trámite adicional para su confirmación, obteniendo un certificado ucraniano?нотаріус дарниця

нотаріус осокорки

.
Por el momento, ninguno de nosotros tiene planes para este terreno en el futuro previsible (la demanda de ventas allí también es baja), todos tienen sus propias vidas en otras ciudades, no hay disputa entre ellos. Pero es una pena perder por completo esta tierra, si la reinscripción es real, todavía me gustaría dejar las parcelas en la familia.
.
Entiendo que para resolver el problema necesitas ver todos los documentos, reunirte en persona, al parecer, más de una vez y no gratis. Ahora solo quiero saber si es posible hacer algo con tal introducción.
Aquí: Stanislava <Нотариус Дарница
Asunto: Reemisión de una acción

Región: Otra región

Teléfono: 38093

нотаріус осокорки

Pregunta:нотаріус дарниця
Buenas noches. Mi abuela murió hace 9 años, ahora quiero volver a registrar su parte, pero no hay un acto estatal al respecto, se quemó en un incendio y no hay serocopia. ¿Dónde puedo conseguir un duplicado del acto, y podré hacer una reinscripción?

17/03/22
Aquí: María <
Asunto: transferencia de propiedad
Región: Kiev
Teléfono: 06

Pregunta:Нотариус Дарница
Buenos días.
Soy propietario (según el contrato de donación de mi padre) de tierras y casas, que ahora se encuentran en el territorio no controlado (Debaltseve). Vivo en Kiev, tengo documentos. Mis padres están en esa zona (Donetsk). Ni ellos ni yo podemos venir aquí (es decir, reunirnos físicamente en la misma zona).

нотаріус бортничі

Pregunta: ¿Hay alguna forma de registrar la transferencia de propiedad de esta propiedad de mí a mi padre o madre? Nunca lo voy a usar, incluso si la guerra ha terminado, y mis padres pueden encontrarlo útil allí, así que me gustaría volver a registrarlo si es posible.
De: Natalia <нотаріус дарниця
Asunto: compra y venta

Región: Otra región

Teléfono: 0972

Pregunta:
Buenos días, la dueña del 2do apartamento, puede vender uno de ellos si hay constancia en el registro unificado de deudores.gracias por la respuesta.
De: Zoe <
Asunto: Donación
Región: región de Kiev
Teléfono: 0684

нотаріус бортничі

Questions:нотаріус дарниця
— What and in what terms will be with sites if Irina and Vladimir do not declare themselves? Can the plots become the property of the village council after some time?
It turns out that the last owner really died 4 months ago, but no one has seen the owners in the village since 2003, the houses have been abandoned since 2003 and 2016.

— In order for grandchildren to be able to do something, do you need to have notarized waivers of inheritance from Irina and Vladimir? (Is it possible to issue one if Irina is in an uncontrolled territory and cannot leave? Is such a refusal, certified by a DNR notary, accepted here?

нотаріус спадщина київ

— If Irina does not declare herself in any way, does Vladimir have the right to draw up the entire inheritance for himself (or to independently order the transfer of the entire inheritance to his children and niece, ie to do without the participation of his sister Irina?нотаріус дарниця

— The death certificate of the grandfather is issued in DNR. Do you need any additional procedure for its confirmation, obtaining a Ukrainian certificate?
.
At the moment, none of us have any plans for this land in the foreseeable future (demand for sales there is also low), all have their own lives in other cities, there is no dispute between them. But it is a pity to completely lose this land, if the re-registration is real, I would still like to leave the plots in the family.

нотаріус спадщина київ

.
I understand that to resolve the issue you need to see all the documents, meet in person, apparently, more than once and not for free. Now I just want to find out whether it is possible to do anything with such introductory?
Here: Stanislava <нотаріус дарниця
Subject: Reissuance of a share

Region: Another region

Phone: 38093

Question:Нотариус Дарница
Good evening. My grandmother died 9 years ago, now I want to re-register her share, but there is no state act on it, it burned down in a fire, and there is no serocopy. Where can I get a duplicate of the act, and will I be able to make a re-registration?

нотаріус дарування київ

03/17/22
Here: Maria <
Subject: transfer of ownership
Region: Kyiv
Phone: 06

Question:нотаріус дарниця
Good day.
I am the owner (according to the contract of gift from my father) of land and houses, which are now in the uncontrolled territory (Debaltseve). I live in Kyiv, I have documents. My parents are in that area (Donetsk). Neither they nor I can come here (ie physically meet in the same area).Нотариус Дарница

Question: Is there now a way to register the transfer of ownership of this property back from me to my father or mother? I am never going to use it, even if the war is over, and my parents may find it useful there, so I would like to re-register it if possible.
From: Natalia <
Subject: buying and selling

Region: Another region

Phone: 0972

нотаріус дарування київ

Question:нотаріус дарниця
Good morning, the mistress of the 2nd apartment, can she sell one of them if there is a record in the unified register of debtors. thanks for the reply.
From: Zoe <
Subject: Donation
Region: Kiev region
Phone: 0684