Нотаріус на Харківському Шосе

Нотаріус на Харківському Шосе

киев нотаріус харківське шосе,нотариус харьковское шоссе,нотаріус вербицьго,нотаріус бажана,нотаріус тростянецька,нотаріус метро харківська.

нотаріус харківський масив,нотаріус позняки,нотаріус осокорки,нотаріус ахматовой,нотаріус григоренко,нотаріус дарниця,нотаріальні послуги київ

 

нотаріус харківське шосе, нотариус харьковское шоссе, нотаріус вербицьго, нотаріус бажана, нотаріус тростянецька, нотаріус метро харківська, нотаріус харківський масив, нотаріус позняки, нотаріус осокорки, нотаріус ахматовой, нотаріус григоренко, нотаріус дарниця, нотаріальні послуги київ

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

Нотаріус на Харківському Шосе

Питання:
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, потрібно ли покупцю надавати до ід картки довідку про місце проживання, у нотаріуса на момент укладення договору?
Від: Яна Во <
Тема: приїзд неповнолітнього в іншу країну самостійно

Регіон:Інший регіон

Телефон: 4857

Нотаріус на Харківському Шосе

Питання:
Добрий день,

Звертаюся до Вас із наступним питанням: хочу зробити подарунок двоюрідній сестрі та запросити її на канікули до мене до Польщі. Дитині 14 років, погодили з батьками, що полетить сама, якщо за законом можливе (в авіалінії буде викуплено послугу супроводу). Скажіть, будь ласка, чи це можливо і які документи від нотаріуса потрібно мати на виїзд у шенген (батьки дитини в шлюбі, обидва згодні).

Дякую за відповідь.
Від: Альона <
Тема: Житлове питання

Регіон:Київська область

Телефон:0939

Нотаріус на Харківському Шосе

Питання:
Добрий день! Хочемо придбати квартиру. Як правильно оформити, щоб власниками були обоє чоловіка? У мене є син від першого шлюбу (15 років). Чи матиме він право власності на цю квартиру? Заздалегідь вдячна!
Від: Олена <
Тема:Земля

Регіон:Інший регіон

Телефон:099

Нотаріус на Харківському Шосе

Питання:
Доброго дня, розпочали приватизацію землі. І місцевий землеупорядник переконує що лише 1 пай в одні руки.

нотариус харьковское шоссе

Чи це правда, бо за доступною інформацією з інтернету мені здалося, що всі міста були в користуванні і перейшли в спадок можна приватизувати. Якщо я все права як правильно написати скаргу на землеупорядника чи як краще вирішити таке питання?
Від: Інна <Нотаріус на Харківському Шосе
Тема:Угода купівля-продаж будинку

Регіон:Інший регіон

Телефон:0635

нотариус харьковское шоссе

Питання:
Добрий день. У мене питання щодо документів при купівлі-продажу будинку. Окрім техпаспорту на будинок, паспорта коду продавця та у нашому випадку свідоцтва про спадщину ще має бути документ на землю.

У нас така ситуація, що держ. акта на землю немає, тому що земля в оренді у сільської ради, але для того, щоб провести угоду:Нотаріус на Харківському Шосе
1. Чи можна провести угоду з довідкою із сільської ради про те, що земля в оренді, а після цього новий власник переоформить її на себе?

нотариус харьковское шоссе

2. Або треба брати у сільраді довідку та вносити землю до єдиного реєстру, тобто. робити держ. акт?
Скільки має бути актів? один на будинок та прибудинкову територію? чи один на будинок, другий на прибудинкову територію?Нотаріус на Харківському Шосе

На якій підставі може статися угода?
І чи потрібно проводити оцінку будинку?
Спасибі заздалегідь!
Від: Тетяна <
Тема:Спадщина

нотаріус метро харківська

Регіон:Інший регіон

Вопрос:Нотаріус на Харківському Шосе
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли покупателю предоставлять в ид карты справку о месте жительства, у нотариуса на момент заключения договора?
Вот: Яна Во <
Тема:приезд несовершеннолетнего во вторую страну самостоятельно

Регион:Другой регион

Телефон:+4857

Вопрос:
Добрый день,

Обращаюсь к Вам со следующим вопросом: хочу сделать подарок двоюродной сестре и запросить ее на каникулы ко мне в Польшу. Ребенку 14 лет, согласовали с родителями, что полетит сама.Нотаріус на Харківському Шосе

нотаріус метро харківська

если по закону что может быть (в авиалинии будет выкуплена услуга сопровождения). Скажите, пожалуйста, возможно ли это и какие документы от нотариуса нужно иметь на выезд в шенген (родители ребёнка в браке, оба согласны).

Благодарю за ответ.
Вот: Алена <
Тема:Жилищный вопрос

Регион:Киевская область

Телефон:0939

нотаріус харківський масив

Вопрос:Нотаріус на Харківському Шосе
Добрый день!Хотим приобрести квартиру.Как правильно оформить,чтобы собственниками являлись оба супруга?У меня есть сын от первого брака(15 лет).
Вот: Елена <
Тема:Земля

Регион:Другой регион

Телефон:099

Вопрос:
Добрый день начали приватизацию земли. И местный землеустроитель убеждает только 1 пай в одни руки. Правда ли, потому что по доступной информации из интернета мне показалось.

нотаріус харківський масив

что все бывшие в пользовании огороды перешедшие в наследство можно приватизировать. Если я все-таки права как правильно написать жалобу на землеустроителя или как лучше решить такой вопрос?
Вот: Инна <Нотаріус на Харківському Шосе
Тема:Сделка купля-продажа дома

Регион:Другой регион

Телефон:0635

Вопрос:
Добрый день. У меня вопрос по поводу документов при купле-продаже на дому. Кроме техпаспорта на дом, паспорта кода продавца и в нашем случае свидетельства о наследстве еще должен быть документ на землю.

нотаріус харківський масив

У нас такая ситуация, что гос. акта на землю нет, так как земля в аренде у сельского совета, но для того, чтобы произвести сделку:Нотаріус на Харківському Шосе
1. Можно ли провести сделку с справкой с сельского совета о том, что земля в аренде, а затем новый собственник переоформит ее на себя?

2. Либо нужно брать в сельсовете справку и вносить землю в единый реестр, т.е. делать гос.акт?
Сколько должно быть актов? один на дом и придомовую территорию? или один на дом, другой на придомовую территорию?

нотаріус позняки

На каком основании может произойти сделка?
И нужно ли проводить оценку на месте?
Спасибо заранее!
Вот: Татьяна <Нотаріус на Харківському Шосе
Тема:Наследие

Регион:Другой регион

Question:
Good day!
Tell me, please, whether the buyer needs to provide a certificate of residence to the card, notary at the time of the contract?
From: Yana Vo <
Subject: arrival of a minor in another country on their own

Region: Another region

Phone: +4857

нотаріус позняки

Question:Нотаріус на Харківському Шосе
Good afternoon,

I turn to you with the following question: I want to make a gift to my cousin and invite her on vacation to me in Poland. The 14-year-old child agreed with his parents that he would fly by himself, if possible by law (the escort service will be purchased at the airline). Please tell, whether it is possible and what documents from the notary it is necessary to have on departure to Schengen (parents of the child are married, both agree).

Thanks for the answer.
From: Alena <
Subject: Housing issue

Region: Kiev region

Phone: 0939

нотаріус осокорки

Question:Нотаріус на Харківському Шосе
Good afternoon! We want to buy an apartment. How to properly arrange for both spouses to be the owners? I have a son from my first marriage (15 years old). Will he have the right to own this apartment? Thank you in advance!
From: Elena <
Subject: Earth

Region: Another region

Phone: 099

Question:
Good afternoon, the privatization of land has begun. And the local land surveyor assures that only 1 share in one hand. Is this true, because according to available information from the Internet, it seemed to me that all the gardens that were in use and inherited can be privatized. If I am still right, how to write a complaint against the land surveyor or how best to resolve this issue?
From: Inna <Нотаріус на Харківському Шосе
Subject: Home purchase and sale deal

нотаріус осокорки

Region: Another region

Phone: 0635

Question:
Good afternoon. I have a question about the documents when buying and selling a house. In addition to the technical passport for the house, the passport of the seller’s code and in our case the certificate of inheritance must still be a document for the land.

нотаріус дарниця

We have such a situation that the state. there is no deed to the land, as the land is leased from the village council, but in order to conduct the transaction:Нотаріус на Харківському Шосе
1. Is it possible to make a deal with a certificate from the village council that the land is leased, and then the new owner will re-register it for himself?

2. Or you need to take a certificate from the village council and enter the land in a single register, ie. to do a state act?
How many acts should there be? one for the house and the adjacent territory? or one for the house, the second for the neighborhood?

нотаріус дарниця

On what basis can the transaction take place?
And do you need to evaluate the house?
Thanks in advance!
From: Tatiana <Нотаріус на Харківському Шосе
Topic: Heritage

Region: Another region риелтор киев