Відкрити спадкову справу Київ

відкрити спадкову справу київ

відкриття спадщини київ,відкрити спадкову справу київ,відкриття спадщини дарницкий район,вступити в спадщину дарницкий район,відкрити спадкову справу київ.

нотаріус відкрити спадкову справу позняки,відкрити спадкову справу дарниця,відкрити спадкову справу Дарницький район,відкрити спадкову справу Дніпровський район.

відкрити спадкову справу Лівий берег,відкрити спадкову справу бортничі,відкрити спадкову справу осокорки,Відкриття спадкової справи,

Заведення спадкової справи,Документи на спадщину Нотаріус у Києві,ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ,ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ НА МАЙНО,Спадкування Київ.

Вартість послуг нотаріуса з оформлення спадщини в Києві,Вартість оформлення спадщини 2022,ЯК СПАДКУЮТЬ ВНУКИ,Час та місце відкриття спадщини,

Відкриття спадкової справи, Заведення спадкової справи, Документи на спадщину Нотаріус у Києві, ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ, ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ НА МАЙНО, Спадкування Київ, Вартість послуг нотаріуса з оформлення спадщини в Києві, Вартість оформлення спадщини 2022, ЯК СПАДКУЮТЬ ВНУКИ, Час та місце відкриття спадщини,

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

відкрити спадкову справу київ

Питання:
Можна лише одного з батьків дозвіл на виїзд з України у 15 років, якщо батьки у розлученні?
Від: Іван <
Тема:Прописка/виписка
Регіон:Інший регіон
Телефон: 380

Питання:
Доброго дня цікавить таке питання, чи збираюся купити квартиру, і чи потрібно виписуватися господарям цієї квартири особисто, чи їх можу виписати я, прийшовши в ЦНАП з документами, що я новий господар цієї квартири?
Від: Лариса <відкриття спадщини київ
Тема:Квартира на виплат

Регіон:Київ

Телефон:050

відкриття спадщини київ

Питання:
Підкажіть, будь ласка, який механізм купівлі квартири на вторинному ринку на виплат?
Від: Анна <
Тема: Довіреність на зняття коштів
Регіон:Київ
Телефон: 4850

відкриття спадщини київ

Питання:
Добрий день. Я мешкаю в Польщі. Мені необхідно зробити довіреність на маму для зняття коштів із мого рахунку. Допоможіть, будь ласка, з бланком. Польський нотаріус просить принести вже готовий перекладений польською мовою бланк. Мені потрібен українською. Спасибі.
Від: Ірина <відкриття спадщини київ
Тема:Шлюбне розлучення
Регіон:Інший регіон
Телефон:06645

відкриття спадщини дарницкий район

Питання:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи можу я подати на розлучення в іншій області? Шлюб був зареєстрований у Кіровоградській області, а я живу в Миколаївській області. І які документи для цього потрібні?
Від: Ростислав <відкриття спадщини київ
Тема:Спадщина

Регіон:Інший регіон

Телефон:0990

Питання:
Моя мама померла, коли мені було 10 років, і бабуся взяла нас під опіку. У бабусі є ще три дочки! Вона недавно померла, і я хотів би поставити запитання. Чи маю я право на спадщину? По якій лінії я йду і які документи потрібні?
Від: Віталій <відкриття спадщини київ
Тема:Закордону паспорт на дітей

відкриття спадщини дарницкий район

Регіон:Київ

Телефон: 4857

Питання:
Скажіть мені з дружиною в Польщі а наші діти в Україні з бабусею чи може вона заробити дітям закордонні паспорти без батьків, якщо ми через натаріуса дамо дозволи?
Від: Ірина, <
Тема:Спадщина

Регіон:Київ

Телефон:0674

відкриття спадщини дарницкий район

Питання:відкриття спадщини київ
Доброго дня! Таке питання. Після смерті спадкодавця залишився земельний ділянку в селі. Дiлянка приватизована спадкодавцем у 2000р, але не вона не має кадастрового номеру.
Для оформлення свідоцтва на нащадок нотаріус вимагає спочатку зареєструвати землю в держкадастрі.

Але для цього необхідно заключити договір із землеупорядником на замір і складання технічної документації на земельний ділянку. На підставі якого документу спадкоємець має право на укладення такого договору, якщо він ще не вступив у право власності?
Від: Олександр <відкриття спадщини київ
Тема: Довіреність на отримання пенсії за родича

відкрити спадкову справу київ

Регіон:Київ

Телефон:068

Вопрос:
Можно только одного родителя в выезд из Украины в 15 лет, если родители в разводе?
Вот: Иван <відкриття спадщини київ
Тема:Прописка/выписка
Регион:Другой регион
Телефон:+380

Вопрос:
Добрый день интересует такой вопрос, собираюсь купить квартиру, и нужно ли выписываться хозяевам этой квартиры лично, или же их могу выписать я придя в ЦНАП с документами что я новый хозяин этой квартиры?
Вот: Лариса <відкриття спадщини київ
Квартира в рассрочку

відкрити спадкову справу київ

Регион:Киев

Телефон:050

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, какой механизм покупки квартиры на вторичном рынке в рассрочку?
Вот: Анна <
Тема:Доверенность на снятие средств
Регион:Киев
Телефон:+4850

Вопрос:
Добрый день. Я проживаю в Польше. Мне нужно сделать доверенность на маму для снятия средств с моего счета. Помогите пожалуйста с бланком.

відкрити спадкову справу позняки

Польский нотариус просит принести уже готовый переведенный на польский язык бланк. Мне нужен на русском языке. Спасибо.
Вот: Ирина <відкриття спадщини київ
Тема:Брачный развод
Регион:Другой регион
Телефон:06645

Вопрос:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста могу ли я подать на развод в другой области? Нехватка была зарегистрирована в Кировоградской области а я живу в Николаевской области. И какие документы для этого нужны?
Вот: Ростислав <
Тема:Наследство

відкрити спадкову справу позняки

Регион:Другой регион

Телефон:0990

Вопрос:відкриття спадщини київ
Моя мама умерла когда мне было 10 лет, и бабушка взяла нас под опеку. У бабушки есть еще три дочери! Она недавно умерла, и я хотел бы задать вопрос. Имею ли я право на наследство? По какой линии я иду, и какие документы нужны?
Вот: Виталий <
Тема:Заграницы паспорт на детей

Регион:Киев

Телефон:+4857

відкрити спадкову справу дарниця

Вопрос:
Скажите мы с женой в Польше, а наши дети в Украине с бабушкой может ли она заделать детям паспорта заграничные без родителей, если мы через натариуса дадим разрешения?
Вот: Ирина, <відкриття спадщини київ
Тема:Наследие

Регион:Киев

Телефон:0674

Вопрос:
Добрый день! Таков вопрос. После смерти наследодателя остался земельный участок в селе. Участок приватизирован наследодателем в 2000г, но не имеет кадастрового номера.
Для оформления свидетельства наследия нотариус требует сначала зарегистрировать землю в госкадастре.

відкрити спадкову справу дарниця

Но для этого необходимо заключить договор с землеустроителем на замер и составление технической документации на земельный участок. На основании какого документа наследник имеет право на заключение такого договора, если он еще не вступил в право собственности?
Вот: Александр <
Тема:Доверенность на получение пенсии за родственника

Регион:Киев

Телефон:068

Question:відкриття спадщини київ
Can only one parent be allowed to leave Ukraine at the age of 15 if the parents are divorced?
From: Ivan <
Subject: Registration / statement
Region: Another region
Phone: +380

відкрити спадкову справу Дарницький район

Question:відкриття спадщини київ
Hello, I’m interested in such a question, I’m going to buy an apartment, and do the owners of this apartment need to check out in person, or can I write them off when I come to the CNAP with documents that I am the new owner of this apartment?
From: Larissa <
Subject: Apartment in installments

Region: Kyiv

Phone: 050

Question:
Tell me, please, what is the mechanism for buying an apartment on the secondary market in installments?
From: Anna <відкриття спадщини київ
Subject: Power of attorney for withdrawal
Region: Kyiv
Phone: +4850

відкрити спадкову справу Дарницький район

Question:
Good afternoon. I live in Poland. I need to make a power of attorney for my mother to withdraw funds from my account. Please help with the form. The Polish notary asks to bring a ready-made form translated into Polish. I need it in Ukrainian. Thank you.
From: Irina <відкриття спадщини київ
Subject: Marriage divorce
Region: Another region
Phone: 06645

Question:
Hello. Please tell me if I can file for divorce in another area? The marriage was registered in the Kirovograd region and I live in the Nikolaev area. And what documents are needed for this?
From: Rostislav <
Topic: Heritage

відкрити спадкову справу Дніпровський район

Region: Another region

Phone: 0990

Question:відкриття спадщини київ
My mother died when I was 10, and my grandmother took us into her care. The grandmother has three more daughters! She died recently, and I would like to ask a question. Am I entitled to an inheritance? Which line do I follow, and what documents do I need?
From: Vitaly <
Subject: Abroad passport for children

Region: Kyiv

Phone: +4857

Question:відкриття спадщини київ
Tell me with my wife in Poland and our children in Ukraine with my grandmother, can she seize foreign passports for children without parents, if we give permission through a notary?

відкрити спадкову справу Дніпровський район


From: Irina, <
Topic: Heritage

Region: Kyiv

Phone: 0674

Question:
Hello! Such a question. After the death of the testator, a plot of land remained in the village. The plot was privatized by the testator in 2000, but it does not have a cadastral number.
To obtain a certificate of inheritance, a notary requires first to register the land in the state cadastre.

But for this it is necessary to conclude an agreement with the land surveyor for the measurement and preparation of technical documentation for the land plot. On the basis of which document is the heir entitled to enter into such an agreement, if he has not yet entered into ownership?

відкрити спадкову справу Лівий берег


From: Alexander <
Subject: Power of attorney to receive a pension for a relative

Region: Kyiv

Phone: 068

Pregunta:
¿Solo se puede permitir que uno de los padres salga de Ucrania a la edad de 15 años si los padres están divorciados?
De: Iván <відкриття спадщини київ
Asunto: Registro / declaración
Región: Otra región
Teléfono: +380

відкрити спадкову справу Лівий берег

Pregunta:
Hola, me interesa esa pregunta, voy a comprar un apartamento, y los dueños de este apartamento necesitan hacer el check-out en persona, o puedo darlos de baja cuando vengo al CNAP con documentos que ¿Soy el nuevo dueño de este apartamento?
De: Larisa <
Asunto: Apartamento en cuotas

Región: Kiev

Teléfono: 050

Pregunta:
Dígame, por favor, ¿cuál es el mecanismo para comprar un apartamento en el mercado secundario a plazos?
De: Ana <відкриття спадщини київ
Asunto: Poder para retiro
Región: Kiev
Teléfono: +4850

відкрити спадкову справу бортничі

Pregunta:
Buena tarde. Yo vivo en Polonia. Necesito hacer un poder notarial para que mi madre retire fondos de mi cuenta. Por favor ayuda con el formulario. El notario polaco solicita traer un formulario listo para usar traducido al polaco. Lo necesito en ucraniano. Gracias.
De: Irina <
Asunto: Matrimonio divorcio
Región: Otra región
Teléfono: 06645

Pregunta:
Hola. Por favor, dígame si puedo solicitar el divorcio en otra área. El matrimonio se registró en la región de Kirovograd y vivo en el área de Nikolaev. ¿Y qué documentos se necesitan para esto?
De: Rostislav <відкриття спадщини київ
Tema: Patrimonio

Región: Otra región

Teléfono: 0990

відкрити спадкову справу бортничі

Pregunta:
Mi madre murió cuando yo tenía 10 años y mi abuela nos tomó bajo su cuidado. ¡La abuela tiene tres hijas más! Ella murió recientemente, y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Tengo derecho a una herencia? ¿Qué línea sigo y qué documentos necesito?
De: Vitaly <
Asunto: Pasaporte en el extranjero para niños

Región: Kiev

Teléfono: +4857

відкрити спадкову справу осокорки

Pregunta:
Dígame con mi esposa en Polonia y nuestros hijos en Ucrania con mi abuela, ¿puede confiscar pasaportes extranjeros para niños sin padres, si damos permiso a través de un notario?
De: Irina, <
Tema: Patrimonio

Región: Kiev

Teléfono: 0674

Pregunta:відкриття спадщини київ
¡Hola! Tal pregunta. Después de la muerte del testador, quedó una parcela de tierra en el pueblo. La parcela fue privatizada por el testador en el año 2000, pero no tiene número catastral.
Para obtener un certificado de herencia, un notario requiere primero registrar la tierra en el catastro estatal.

відкрити спадкову справу осокорки

Pero para esto es necesario celebrar un acuerdo con el agrimensor para la medición y preparación de la documentación técnica para el terreno. ¿Sobre la base de qué documento tiene derecho el heredero a celebrar tal acuerdo, si aún no ha adquirido la propiedad?
De: Alejandro <відкриття спадщини київ
Asunto: Poder para recibir pensión de un familiar

Región: Kiev

Teléfono: 068