Нотаріальне посвідчення договору

нотаріальне посвідчення договору

засвідчити договір у нотаріуса,посвідчити договір у нотаріуса,нотаріальне посвідчення договору,нотаріальне посвідчення договору київ.

Київ нотаріальне посвідчення договору в суботу,нотаріальне посвідчення договору дарницький район,нотаріальне посвідчення договору дарниця.

нотаріальне посвідчення договору оренди позняки,нотаріальне посвідчення договору оренди, посвідчення договору позики.

нотаріальне посвідчення договору дарування, посвідчення договору оренди автомобіля, посвідчення договору оренди землі

засвідчити договір у нотаріуса, посвідчити договір у нотаріуса, нотаріальне посвідчення договору, нотаріальне посвідчення договору київ, нотаріальне посвідчення договору на виїзді, нотаріальне посвідчення договору в суботу, нотаріальне посвідчення договору дарницький район, нотаріальне посвідчення договору дарниця, нотаріальне посвідчення договору оренди позняки, нотаріальне посвідчення договору оренди, нотаріальне посвідчення договору позики, нотаріальне посвідчення договору дарування, нотаріальне посвідчення договору оренди автомобіля, нотаріальне посвідчення договору оренди землі

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

нотаріальне посвідчення договору

Регіон:Київська область
Телефон:09723

Питання:
Доброго вечора підкажіть будь ласка що робити коли дістають колектори, чи законом що вони дзвонять до всіх родичів і знайомих.
Від: Валерій <
Тема:Довіреність на авто.

Регіон:Інший регіон

Телефон:0974

Питання:
Добрий час доби. Закінчується термін довіреності на авто. Чи можливо продовжити чи переоформити довіреність без участі колишнього власника?

нотаріальне посвідчення договору

Колишній власник вказав на доручення двох чоловік (батько і син) з можливістю представляти його інтереси в сервісних центрах МВС, нотаріатах, страхових компаніях та багато іншого.
Є можливість надати копію довіреності для повного ознайомлення.
Від: Аліна <
Тема:Спадщина

Регіон:Інший регіон

Телефон:0665

Питання:
Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, після смерті мамв треба було вступити у спадок, але оскільки на той момент не було часу, у спадок я не вступила. Після смерті мами минуло вже сім років, чи можу я зараз вступити, що для цього треба і як це правильно зробити? Заздалегідь дякую.
Від: Наталя <
Тема:Купівля та продаж будинку

Регіон:Інший регіон

Телефон:0688

нотаріальне посвідчення договору

Питання:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як діяти у такій ситуації.
Купую будинок, одружена, чоловік поїхав за кордон, потрібно оформити документи.

Нотаріус сказала, що потрібна заява від чоловіка, щоб я могла сама оформити.
Від: Юрій <
Тема: Зміна ПІБ в акті права власності на землю (дачна ділянка)

Регіон:Київ

Телефон:05035

Питання:
У 2011 році брат подарував мені земельну ділянку. Угода була оформлена нотаріально, і всі документи маю. При цьому зміни ПІБ у держакті на право приватної власності на землю зроблено не було.
Запитання.

нотаріальне посвідчення договору київ


Підкажіть алгоритм дій для зміни імені власника у зазначеному держакті або у реєстрі держвласності на землю або в одному та іншому одночасно.
Від: Соломія <
Тема:Довір дарування частки у статутному капіталі.

Регіон:Інший регіон

Телефон:0667

Питання:
добрий день

Які документи потрібні для оформлення договору дарування частки у статутному капіталі. Частка дорівнює приміщенню. Дарувальник приватне підприємство, засновник якого батько який дарує дочці.
Від: Алла <
Тема:Земельна ділянка

Регіон:Інший регіон

Телефон:0960

нотаріальне посвідчення договору київ

Питання:
Добрий день. Я купила ділянку землі у кооперативі.
Чи може відібрати ділянку кооператив через неприбрану територію ділянки.?
У цьому внески оплачуватиметься це сторожа тощо.
Від: Лідія <
Тема:

Регіон:Київ

Телефон:095

Регион:Киевская область
Телефон:09723

Вопрос:
Добрый вечер подскажите, пожалуйста, что делать, когда достают коллекторы или законом, что они звонят ко всем родственникам и знакомым.
Вот: Валерий <
Тема:Доверенность на авто.

Регион:Другой регион

Телефон:0974

нотаріальне посвідчення договору на виїзді

Вопрос:
Хорошее время суток. Истекает срок доверенности на авто. Можно ли продлить или переоформить доверенность без участия бывшего владельца?

Бывший владелец указал в доверенности двух человек (отец и сын) с возможностью представлять его интересы в сервисных центрах МВД, нотариатах, страховых компаниях и многое другое.
Есть возможность предоставить копию доверенности для более полного ознакомления.
Вот: Алина <
Тема:Наследство

Регион:Другой регион

Телефон:0665

нотаріальне посвідчення договору на виїзді

 

Вопрос:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста после смерти мамв надо было вступить в наследство, но так как на тот момент не было времени, в наследство я не вступила. После смерти мамы прошло уже семь лет, могу ли я сейчас поступить? Заранее спасибо.
Вот: Наталья <
Тема:Покупка и продажа дома

Регион:Другой регион

Телефон:0688

Вопрос:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как поступать в такой ситуации.
Покупаю дом, замужем, мужчина уехал за границу, нужно оформить документы.

нотаріальне посвідчення договору в суботу

Нотариус сказала, нужно заявление от мужа, чтобы я могла сама оформить.
Вот: Юрий <
Тема:Изменение ФИО в акте права собственности на землю(дачный участок)

Регион:Киев

Телефон:05035

Вопрос:
В 2011 году брат подарил мне земельный участок. Сделка была оформлена нотариально, и все документы у меня есть. При этом изменения ФИО в госакте на право частной собственности на землю произведено не было.
Вопрос.
Подскажите алгоритм действий для изменения имени владельца в указанном госакте или в реестре госсобственности на землю или в одном и другом одновременно.

нотаріальне посвідчення договору в суботу


Вот: Соломия <
Тема: Договор дарения доли в уставном капитале.

Регион:Другой регион

Телефон:0667

Вопрос:
Добрый день

Какие документы необходимы для оформления договора дарения доли в уставном капитале. Частица равна помещению. Даритель частное предприятие, учредитель которого отец дарит дочери.
Вот: Алла <
Тема:Земельный участок

Регион:Другой регион

Телефон:0960

Вопрос:
Здравствуйте. Я купила участок земли в кооперативе.
Может ли отобрать участок кооператив из-за неубранной территории участка.?
При этом взносы оплачиваются это сторожа и т.д.
Вот: Лидия <
Тема:

нотаріальне посвідчення договору дарницький район

Регион:Киев

Телефон:095

Región: región de Kiev
Teléfono: 09723

Pregunta:
Buenas noches por favor díganme que hacer cuando sacan cobradores, o por ley que llamen a todos los familiares y conocidos.
De: Valéry <
Asunto: Poder para un automóvil.

Región: Otra región

Teléfono: 0974

Pregunta:
Buen momento del día. El poder notarial del automóvil vence. ¿Es posible renovar o renovar un poder notarial sin la participación del antiguo titular?

El antiguo propietario indicó en el poder notarial a 2 personas (padre e hijo) con la oportunidad de representar sus intereses en los centros de servicio del Ministerio del Interior, notarios, compañías de seguros y mucho más.
Es posible proporcionar una copia del poder notarial para obtener más información.

нотаріальне посвідчення договору дарницький район

 


De: Alina <
Tema: Patrimonio

Región: Otra región

Teléfono: 0665

Pregunta:
Buenas noches. Por favor, dígame después de la muerte de los mamuts que era necesario heredar, pero como no había tiempo en ese momento, no heredé. Han pasado siete años desde la muerte de mi madre, ¿puedo ahora hacer lo necesario para esto y cómo hacerlo correctamente? Gracias por adelantado.
De: Natalia <
Tema: Compra y venta de una casa

Región: Otra región

Teléfono: 0688

нотаріальне посвідчення договору дарниця

Pregunta:
Buenos días. Por favor, dime cómo actuar en una situación así.
Estoy comprando una casa, estoy casado, mi esposo se fue al extranjero, necesito redactar documentos.

El notario dijo que necesitaba una declaración de mi esposo para poder redactarla yo misma.
De: Yuri <
Asunto: Cambio de nombre completo en el acto de dominio de terreno (parcela campestre)

Región: Kiev

Teléfono: 05035

Pregunta:
En 2011, mi hermano me regaló un terreno. La transacción fue notariada y tengo todos los documentos. Al mismo tiempo, no se realizó ningún cambio en el nombre completo en el certificado estatal del derecho de propiedad privada de la tierra.

нотаріальне посвідчення договору дарниця


Pregunta.
El algoritmo inmediato de las acciones para el cambio del nombre del propietario en el acta estatal indicada o en el registro de la propiedad estatal de la tierra o en los dos al mismo tiempo.
De: Solomiya <
Asunto: Acuerdo sobre la donación de acciones en el capital autorizado.

Región: Otra región

Teléfono: 0667

Pregunta:

нотаріальне посвідчення договору оренди позняки


Buenos días

Qué documentos se requieren para el registro del contrato de donación de una participación en el capital autorizado. La parte es igual a la habitación. El donante es una empresa privada, cuyo fundador es el padre que dona a la hija.
De: Alla <
Asunto: Tierra

Región: Otra región

Teléfono: 0960

Pregunta:
Hola. Compré un terreno en una cooperativa.
¿Puede una cooperativa seleccionar una parcela por el área sin limpiar de la parcela?
Con todas estas cotizaciones a pagar se encuentra el cuidador, etc.
De: Lidia <
Tema:

нотаріальне посвідчення договору оренди позняки

Región: Kiev

Teléfono: 095

Region: Kiev region
Phone: 09723

Question:
Good evening, please tell me what to do when collectors are taken out, or by law that they call all relatives and acquaintances.
From: Valery <
Subject: Power of attorney for a car.

Region: Another region

Phone: 0974

Question:
Good time of day. The power of attorney for the car expires. Is it possible to renew or renew a power of attorney without the participation of the former owner?

нотаріальне посвідчення договору оренди

The former owner indicated in the power of attorney 2 people (father and son) with the opportunity to represent his interests in the service centers of the Ministry of Internal Affairs, notaries, insurance companies and much more.
It is possible to provide a copy of the power of attorney for more information.
From: Alina <
Topic: Heritage

Region: Another region

Phone: 0665

Question:
Good evening. Please tell me after the death of the mammoths it was necessary to inherit, but since there was no time at that time, I did not inherit. Seven years have passed since my mother’s death, can I now do what is necessary for this and how to do it correctly? Thanks in advance.
From: Natalia <
Topic: Buying and selling a house

Region: Another region

Phone: 0688

нотаріальне посвідчення договору оренди

Question:
Good day. Please tell me how to act in such a situation.
I am buying a house, I am married, my husband has gone abroad, I need to draw up documents.

The notary said that I needed a statement from my husband so that I could draw it up myself.
From: Yuri <
Subject: Change of full name in the act of ownership of land (country plot)

Region: Kyiv

Phone: 05035

нотаріальне посвідчення договору позики

Question:
In 2011, my brother gave me a plot of land. The transaction was notarized, and I have all the documents. At the same time, no change in the full name in the state certificate for the right of private ownership of land was made.
Question.
Prompt algorithm of actions for change of a name of the owner in the specified state certificate or in the register of state ownership of the earth or in both at the same time.
From: Solomiya <
Subject: Agreement on the gift of shares in the authorized capital.

Region: Another region

Phone: 0667

Question:
Good day

нотаріальне посвідчення договору позики

What documents are required for registration of the contract of gift of a share in the authorized capital. The share is equal to the room. The donor is a private enterprise, the founder of which is the father who donates to the daughter.
From: Alla <
Subject: Land

Region: Another region

Phone: 0960

Question:
Hello. I bought a plot of land in a cooperative.
Can a cooperative select a plot because of the uncleaned area of ​​the plot?
With all this contributions to be paid is the caretaker, etc.
From: Lydia < релтор киев
Topic:

Region: Kyiv

Phone: 095