Нотариус для покупки квартиры

нотариус для покупки квартиры

продажа квартиры дарницкий район,оформить продажу дарницкий район,оформить продажу квартиры дарницкий район,нотариус покупка квартиры,нотариус покупка квартиры киев.

нотариус покупка квартиры дарницкий район,нотариус покупка квартиры позняки,нотариус покупка квартиры дарница,нотариус для покупки квартиры,оформление купли-продажи квартиры киев,оформление купли-продажи квартиры дарница.

купля-продажа квартиры через нотариуса,купля-продажа квартиры украина,Договор купли-продажи недвижимости,Договор Купли-Продажи Квартиры,Договір купівлі-продажу квартири

 

продажа квартиры дарницкий район, оформить продажу дарницкий район, оформить продажу квартиры дарницкий район, нотариус покупка квартиры, нотариус покупка квартиры киев, нотариус покупка квартиры дарницкий район, нотариус покупка квартиры позняки, нотариус покупка квартиры дарница, нотариус для покупки квартиры, оформление купли-продажи квартиры киев, оформление купли-продажи квартиры дарница, купля-продажа квартиры через нотариуса, купля-продажа квартиры украина, Договор купли-продажи недвижимости, Договор Купли-Продажи Квартиры, Договір купівлі-продажу квартири

ЗАПИС НА БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НОТАРІУСА В ОФІСІ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

 

Вы також можете задати свое питання нотаріусу в електронному вигляді за цим посиланням. Для отримання консультації нотаріуса в терміновому порядку, радимо Вам записатися на  безкоштовну консультацію в офісі. За  телефонами зазначеними вище. Консультація за телефоном не проводиться.

нотариус для покупки квартиры

Питання:
Здрастуйте, ситуація наступна. Я, громадянин України, вже майже 20 років живу та працюю в Португалії. В Україні померли батьки. Їхня квартира у м. Кривий Ріг була оформлена на матір та батька. Заповіту немає, проте батько завжди казав, що квартира лишиться мені.


Батько помер у серпні 2018 року, а мати – у квітні 2021. Є ще брат, який живе в Україні та на батьківську квартиру не претендує. Після смерті батька ніхто не подав заяву про набуття спадщини. Після смерті матері через 2 місяці я поїхав до нотаріуса до Посольства України в Португалії та написав 2 заяви про вступ у спадщину, на частину батька та на частину матері окремо.нотариус для покупки квартиры


Нотаріус сказав, що оскільки термін 6 місяців після смерті батька пропущено, то тепер право на спадкування батьківської частини потрібно відновлювати через суд.
Брат ходив в Україні до нотаріуса і той сказав, що однозначно потрібна моя присутність. Інакше потрібно, щоб я знову їхав до Посольства і відмовився від частини матері.

нотариус для покупки квартиры


Їхати в Україну найближчим часом я абсолютно не можу з низки причин.
Запитання:
1. Чи можу я, будучи в Португалії, написати в Посольстві довіреність на брата, щоб він від мого імені займався моєю справою про спадщину?
2. Чи можна надіслати українському нотаріусу мої засвідчені в Посольстві заяви про набуття спадщини?
3. Чи має рацію український нотаріус, і якщо ні, чи можна звернутися до іншого? За словами брата, цей нотаріус – єдиний у районі розташування квартири.
З повагою,
Юрій.

нотариус для покупки квартиры


Добридень!
Не змогла додзвонитися, тому пишу тут.
Нам до п’ятниці слід поміняти директора на підприємстві «ррр». Можливо у чт чи пункті у вас знайдеться час?
І за документами, нагадайте, будь ласка, протокол, рішення та форму необхідно підготувати?

З повагою.
Від: Ольга <
Тема:оцінка та продаж нерухомості
Регіон:Київ
Телефон:(095)68-

продажа квартиры дарницкий район


Питання:нотариус для покупки квартиры
Доброго дня! Продаю 1/2 частину квартири. Замовила оцінку об’єкту нерухомості. Питання — оцінювати та реєструвати треба всю квартиру чи 1/2 частину? Спасибі.

Добридень!
Можете подивитися, як Вам таке текстування, якщо ми пропишемо у статуті?
Підійде чи краще міняти?

Від: Людмила <
Тема:Переписати частину приватизованої квартири.

Регіон:Київ

Телефон:06745

продажа квартиры дарницкий район


Питання:нотариус для покупки квартиры
Добридень! Квартира приватизована на трьох: мене, мою маму та мого сина. Мама померла у 2018 році. Хочу її частку переписати на сина. Які документи потрібні та скільки це може коштувати?
Від: Катерина <
Тема:Генеральна довіреність на гараж

Регіон:Київ

Телефон:06322


Питання:
Доброго дня! Яка вартість генеральної довіреності при оформленні на гараж та на який мінімальний термін видається? Які документи потрібні для оформлення? Має бути гараж приватизований чи можливо лише документи володіння?

оформить продажу дарницкий район

Вопрос:нотариус для покупки квартиры
Здравствуйте, ситуация следующая. Я, гражданин Украины, уже почти 20 лет живу и работаю в Португалии. В Украине у меня умерли родители. Их квартира в г. Кривой Рог была оформлена на мать и отца. Завещания нет, но отец всегда говорил, что квартира останется мне.


Отец умер в августе 2018 года, а мать – в апреле 2021 года. Есть еще брат, который живет в Украине и на родительскую квартиру не претендует. После смерти отца никто не подал заявление о вступлении в наследство. После смерти матери через 2 месяца я поехал к нотариусу в Посольство Украины в Португалии и написал 2 заявления о вступлении в наследство, на часть отца и на часть матери отдельно.

оформить продажу дарницкий район


Нотариус сказал, что поскольку срок 6 месяцев после смерти отца пропущен, то теперь право на наследование отцовской части нужно восстанавливать через суд.
Брат ходил в Украине к нотариусу и тот сказал, что однозначно нужно мое присутствие. В противном случае нужно, чтобы я ехал снова в Посольство и отказался от части матери.нотариус для покупки квартиры


Ехать в Украину в ближайшее время я абсолютно не могу по ряду причин.
Вопросы:
1. Возможно ли мне, будучи в Португалии, написать в Посольстве доверенность на брата, чтобы он от моего имени занимался моим делом о наследстве?
2. Можно ли переслать украинскому нотариусу мои заверенные в Посольстве заявления о вступлении в наследство?

оформить продажу квартиры дарницкий район


3. Прав ли украинский нотариус, и если нет, можно ли обратиться ко второму? По словам брата, этот нотариус – единственный в районе расположения квартиры.
С уважением,
Юрий.


Добрый день!нотариус для покупки квартиры
Не смогла дозвониться, поэтому пишу здесь.
Нам до пятницы нужно поменять директора на предприятии «ррр». Возможно, в чт или пт у вас найдется время?
И по документам, напомните, пожалуйста, протокол, решение и форму необходимо подготовить?

С уважением.
Вот: Ольга <
Тема:оценка и продажа недвижимости
Регион:Киев
Телефон:(095)68-

оформить продажу квартиры дарницкий район


Вопрос:
Здравствуйте! Продаю 1/2 часть квартиры. Заказала оценку объекта недвижимости. Вопрос — оценивать и регистрировать ли надо всю квартиру или 1/2 часть? Спасибо.

Добрый день!
Вы можете посмотреть, как Вам такая текстовка, если мы пропишем в уставе?
Подойдёт или лучше менять?

Вот: Людмила <
Тема:Переписать часть приватизированной квартиры.

Регион:Киев

Телефон:06745

нотариус покупка квартиры


Вопрос:нотариус для покупки квартиры
Добрый день! Квартира приватизирована на трех: меня, мою маму и моего сына. Мать умерла в 2018 году. Хочу ее судьбу переписать на сына. Какие документы нужны и сколько это может стоить?
Вот: Екатерина <
Тема:Генеральная доверенность на гараж

Регион:Киев

Телефон:06322


Вопрос:
Здравствуйте! Какая стоимость генеральной доверенности при оформлении на гараж и на какой минимальный срок выдается? Какие нужны документы для оформления? Должен быть гараж приватизирован или может быть только документы владения?

нотариус покупка квартиры

Pregunta:
Hola, la situación es la siguiente. Yo, ciudadano de Ucrania, vivo y trabajo en Portugal desde hace casi 20 años. Mis padres murieron en Ucrania. Su apartamento en Krivoy Rog fue decorado para mamá y papá. No hay testamento, pero mi padre siempre decía que el apartamento se quedaría conmigo.


El padre murió en agosto de 2018 y la madre, en abril de 2021. Hay otro hermano que vive en Ucrania y no solicita un apartamento para padres. Después de la muerte de su padre, nadie solicitó la herencia. Después de la muerte de mi madre 2 meses después, fui al notario de la Embajada de Ucrania en Portugal y redacté 2 solicitudes de herencia, por parte del padre y parte de la madre por separado.нотариус для покупки квартиры

нотариус покупка квартиры киев


El notario dijo que como se le pasó el plazo de 6 meses después de la muerte del padre, ahora se debe restituir el derecho a heredar la parte paterna por la vía judicial.
Mi hermano fue a un notario en Ucrania y dijo que mi presencia definitivamente era necesaria. De lo contrario, tengo que ir a la Embajada de nuevo y renunciar a la parte de mi madre.


Absolutamente no puedo ir a Ucrania en un futuro próximo por varias razones.
Preguntas:
1. Mientras estoy en Portugal, ¿puedo escribir un poder notarial a mi hermano en la Embajada para que pueda tratar mi caso de herencia en mi nombre?
2. ¿Es posible enviar al notario ucraniano mis solicitudes de herencia certificadas por la Embajada?
3. ¿Tiene razón el notario ucraniano y, de no ser así, puedo recurrir a otro? Según su hermano, este notario es el único en la zona del apartamento.
Con Respeto,
Yuri.нотариус для покупки квартиры

нотариус покупка квартиры киев


¡Buena tarde!
No pude llamar, eso es lo que estoy escribiendo aquí.
Necesitamos cambiar el director de la empresa «rrr» para el viernes. ¿Quizás tengas tiempo el jueves o el viernes?
Y de acuerdo a los documentos, ¿me recuerdan que se debe preparar el protocolo, la decisión y el formulario?

Con Respeto.
De: Olga <
Materia: tasación y venta de inmuebles
Región: Kiev
Teléfono: (095) 68-


Pregunta:нотариус для покупки квартиры
¡Hola! Vendo 1/2 parte del apartamento. Ordenó una tasación de bienes inmuebles. Pregunta: ¿debo evaluar y registrar todo el apartamento o 1/2 parte? Gracias.

нотариус покупка квартиры дарницкий район

¡Buena tarde!
¿Ves cómo te gusta este texto, si lo prescribimos en la carta?
¿Será adecuado o mejor cambiar?

De: Ludmila <
Asunto: Reescribir parte del apartamento privatizado.

Región: Kiev

Teléfono: 06745


Pregunta:
¡Buena tarde! El apartamento está privatizado para tres: yo, mi madre y mi hijo. Mi madre murió en 2018. Quiero volver a escribir su parte para mi hijo. ¿Qué documentos necesita y cuánto puede costar?
De: Ekaterina <
Asunto: Poder general para el garaje

Región: Kiev

Teléfono: 06322

нотариус покупка квартиры дарницкий район


Pregunta:
¡Hola! ¿Cuál es el costo del poder general al solicitar un garaje y por cuánto tiempo mínimo se expide? ¿Qué documentos se necesitan para el registro? ¿Debería privatizarse el garaje o tal vez solo los documentos de propiedad?

Question:нотариус для покупки квартиры
Hello, the situation is as follows. I, a citizen of Ukraine, have been living and working in Portugal for almost 20 years. My parents died in Ukraine. Their apartment in Krivoy Rog was decorated for mother and father. There is no will, but my father always said that the apartment would stay with me.


The father died in August 2018, and the mother — in April 2021. There is another brother who lives in Ukraine and does not apply for a parental apartment. After his father’s death, no one applied for inheritance. After the death of my mother 2 months later, I went to the notary at the Embassy of Ukraine in Portugal and wrote 2 applications for inheritance, for part of the father and part of the mother separately.

нотариус покупка квартиры позняки


The notary said that since the deadline of 6 months after the death of the father was missed, now the right to inherit the paternal part must be restored through the courts.
My brother went to a notary in Ukraine and he said that my presence was definitely needed. Otherwise, I need to go to the Embassy again and give up my mother’s part.


I absolutely cannot go to Ukraine in the near future for a number of reasons.
Questions:нотариус для покупки квартиры
1. While in Portugal, is it possible for me to write a power of attorney to my brother at the Embassy so that he can deal with my inheritance case on my behalf?
2. Is it possible to send to the Ukrainian notary my applications for inheritance certified by the Embassy?
3. Is the Ukrainian notary right, and if not, can I turn to another? According to his brother, this notary is the only one in the area of ​​the apartment.
With respect,
Yuri.

нотариус покупка квартиры позняки


Good afternoon!
I could not call, that’s what I’m writing here.
We need to change the director of the company «rrr» by Friday. Maybe you will have time on Thu or Fri?
And according to the documents, please remind me that the protocol, decision and form must be prepared?

With respect.
From: Olga <
Subject: real estate appraisal and sale
Region: Kyiv
Phone: (095) 68-

оформление купли-продажи квартиры киев


Question:нотариус для покупки квартиры
Hello! I am selling 1/2 part of the apartment. Ordered an appraisal of real estate. Question — should I evaluate and register the whole apartment or 1/2 part? Thank you.

Good afternoon!
Can you see how you like this text, if we prescribe in the charter?
Will it be suitable or better to change?

From: Ludmila <
Subject: Rewrite part of the privatized apartment.

Region: Kyiv

Phone: 06745


Question:
Good afternoon! The apartment is privatized for three: me, my mother and my son. My mother died in 2018. I want to rewrite her share for my son. What documents do you need and how much can it cost?

оформление купли-продажи квартиры киев


From: Ekaterina <нотариус для покупки квартиры
Subject: General power of attorney for the garage

Region: Kyiv сдать квартиру киев

Phone: 06322


Question:
Hello! What is the cost of the general power of attorney when applying for a garage and for what minimum period is it issued? What documents are needed for registration? Should the garage be privatized or maybe only ownership documents?